Հորինում եմ ես · Մայրենի

Ծաղիկը

Ես մի օր գնացի ճամփորդության: Ճանապարհին հանդիպեցի մի ծաղկի: Նա այնքա~ն գեղեցիկ էր, բայց հոտն անքա~ն տհաճ էր: Ես դա բարձրաձայն ասացի և սկսվեց մեր վեճը: Այս ծաղիկը ինձ թե բա ինչպե?ս համարձակվեցիր ինձ այդպես վիրավորել, ես էլպատասխանեցի.

-Որովհետ քո հոտը ինձ դուր չեկավ :

Հետո մի տղա մոտեցավ և ասաց, որ մեր վեճը իզուր է: