Posted in Հեռավար ուսուցում

“Ելք ” մարզական ստուգատես

Մասնակցում է քայլքի արշավների+

Վազքով հաղթահարում է 1000մ +

Կատարում է շարային վարժություններ+

Կատարում է անել ուժային վարժություններ+

Կատարում է գլուխկոնձի առաջ և հետ+

Կատրում է վարժություններ+

Վարում է երկանիվ հեծանիվ_

Լողում է+

Կատարում է գնդակով նետումներ+

Մասնակցում է գնդակով խաղերի, էստաֆետներով+

Վարում է առողջ սննդակարգ+

Ուտում է մրգեր, աղցաններ, ապուրներ, բանջարեղեններ։ Հաճախում է պարի։