Մաթեմատիկա

Կոտորակների բազմապատկում

Գումարը գրի՛ առեք արտադրյալի տեսքով.

1/5 + 1/5 + 1/5 + ⅕ = 4/5

2/3 + 2/3 + 2/3 + 2/3 + ⅔ = 2/3×5=10/3

4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3 = 4/3 × 5 = 20/15

7/2 + 7/2 + 7/2 = 7/2 × 3 = 21/6

Արտադրյալը գրի՛ առեք գումարի տեսքով.

5 . ½ = ½ + ½ + ½ + ½  + ½ 

3 . 5/2 = 5/2 + 5/2 + 5/2 

4 . 6/7 = 6/7 + 6/7 + 6/7 + 6/7

2/5 . 2 = 2/5 + 2/5

4/9 . 5 = 4/9 + 4/9 + 4/9 + 4/9 + 4/9

2/3 . 7 = ⅔ + ⅔ + ⅔ + ⅔ +⅔+ ⅔ + 2/3

Կատարե՛ք բազմապատկում.

3/7 . 5/2 = 15/14

8/3 . 9/4 = 6

5/9 . 7/4 = 35/36

6/7 . ⅜ = 9/28

2/9 . 6/17 = 4/51

10/7 . ⅜ = 15/28

4/5 . 21/16 = 21/20

15/4 . 5/3 = 25/4

12/17. 31/27 = 124/153

56/59 . 13/8 = 91/59

25/23 . 69/70 = 15/14

44/37 . 111/11 = 12

Կատարե՛ք գործողությունները

5/2 . 7/8 + ¾ . 9/5 = 35/16 + 27/20 = 125/80 + 108/80 = 283/80

3/8 . 5/6 + 17/6 . 9/10 = 15/48 + 153/60 = 5/16 + 51/20 = (25 + 204)/80 = 229/80

11/2 . 13/12 + 5/24 . 3/2 = 143/24 + 15/48 = (286 + 15) /48 = 301/48

81/16 . 8/5 -3/20 . 11/4  = 648/80 — 33/80 = (648 — 33) /80 = 615/80 = 123/16 

35/4 . 79/15 – 21/3 . 5/4 = 2765/60 — 105/12  = (2765 — 525) /60 = 2240/60 = 112/3

13/4 . 68/7 – 97/49 . 9/8 = 884/28 — 873/392 = (12376-873) /392 = 11503/392

Ուղղանկյան լայնությունը 5/2 սմ է, իսկ երկարությունը լայնությունից 7 անգամ մեծ է: Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծն ու մակերեսը:
Լուծոմ՝
1)5/2 x 7 = 35/2
2) P = 2 x (35/2 + 5/2) = 40
3) S = 5/2 x 35/2 = 125/4
Պատ․՝  40սմ․,  125/4քմ․

Թիվը ներկայացրե՛ք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով:

12/85  = ⅗ x 4/17 

1/16 = ½ x 1/8

72/35 = 8/5 x 9/7

8/9 = 4/3 x 2/3

24/75 = 8/15 x 3/5

32/65 = 8/13 x 4/5

Կատարե՛ք գործողությունները:

2/5 . (1/2 + ¾ + 1/8) = ⅖ x (4+6+1) /8 = 11/20 

3/7 . 2/4 + 5/2 . 3/14 = 6/28 + 15/28 = 21/28 = 3/4

7/3 . 9/4 + 9/4 . 5/12 = 63/12 + 45/48 = 297/48 = 99/16

7/12 . 12/7 – 11/17 . 17/11 = 0

Կրճատե՛ք կոտորակները

72/60 = 6/5

44/99 = 4/9

30/12 = 6/2

84/66 = 14/11

132/81 = 44/27

169/26 = 13/2

Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8 սմ է, իսկ հիմքը քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից:
Լուծում՝
V = 8 x 4 x 4 = 128խմ․
Պատ․՝ 128խմ․

Կոտորակները բերե՛ք ընդհանուր հայտարարի.

6/21, 23/14 և 8/49 = 56/196,322/196, 32/196

4/121, 3/88 և 5/11 = 32/968, 33/968, 440/968

71/64, 5/80 և 32/72 = 8639/576, 16/576, 256/576

13/36, 15/54 և 3/18 = 13/36,10/36, 6/36

Մի ծորակը ավազանը լցնում է 7 ժամում, իսկ մյուսը՝ 5 ժամում: Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի 1 ժամում, եթե երկու ծորակներն էլ բացվեն:
            Լուծում՝

  1. 1/7 + ⅕ = 12/35
    Պատ․՝ 12/35

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s