Մաթեմատիկա

Խառը թվեր

Թվերի գումարը գրի առեք խառը թվի տեսքով

2 + 6/7 = 2 ամբողջ 6/7

5 + ¼ = 5 ամբ. 1/4

9 + ⅖ = 9 ամբ.  2/5

1 + 8/9 = 1 ամբ.  8/9

15 + 11/12 = 15 ամբ.  11/12

104 + 3/7 = 104 ամբ. 3/7

Խառը թիվը ներկայացրե՛ք բնական թվի և կանոնավոր կոտորակի տեսքով

3 ամբողջ ⅘ =  3 ⅘ 

21 ամբողջ ½ = 21 1/2

8 ամբողջ 11/12 = 8 11/12 

32 ամբողջ ¾ = 32 ¾ 

1 ամբողջ 103/125 = 1 103/ 125

200 ամբողջ 344/625 = 200 344/625

Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով.

18 ամբողջ 3/7 = (7 x 18 + 3 ) / 7 = 129/7

2 ամբողջ ⅓ = 7/3

7 ամբողջ 5/9 = (9 x 7 + 5) / 9 = 68/9

25 ամբողջ ¾ = (4 x 25 + 3) /4 = 103/4

Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի

375/18 = 20 15/18

19/2 = 9 1/2

49/3 = 16 1/3

219/5 = 43 4/5

34/7 = 4 6/7

881/18 = 48 17/18

600/13 = 46 12/13

25/4 = 6 1/4

Համեմատե՛ք թվերը՝ ներկայացնելով խառը թվի և անկանոն կոտորակի տեսքով.

3 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ½
3 ⅖ և 2 ½
17/5 և  5/2
17/5 > 5/2

4 ամբողջ ¼ և 4 ամբողջ ¾
4 ¾ > 4 ¼ 

7 ամբողջ 11/12 և 8 ամբողջ 11/12
8 11/12 > 7 11/12

5 ամբողջ 19/20 և 5 ամբողջ 18/19
5 19/20 > 5 18/19

Խառը թվերը վերածելով անկանոն կոտորակների՝ կատարե՛ք գումարում.

2 ամբողջ 3/5 + ⅖ = 13/5 + ⅖ = 15/5 = 3

7 ամբողջ 4/9 + 5/9 = 7 4/9 + 5/9 = 67/9 + 5/9 = 72/9 = 8

¼ + 3 ամբողջ 5/16 = ¼ + 3 5/16 = ¼ + 53/16 = 4/16 + 53/16 = 57/16

5/6 + 4 ամբողջ 7/18 = ⅚ + 4 7/18 = ⅚ + 79/18 = 15/18 + 79/18 = 94/18 

Ուղղանկյան լայնությունը 2 սմ է, իսկ երկարությունը՝ 3/5 սմ-ով ավելի: Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում
Լայնությունը — 2սմ. 

Երկարությունը — 2 ⅗

P = 2 × (2 + 2    ⅗) =  2 × 4 ⅗ = 2 × 23/5 = 46/5 = 9  ⅕

Պատ.`9  1/5սմ.

Ուղղանկյան պարագիծը 10 սմ է, նրա կողմերից մեկի երկարությունը ¾ սմ: Որքա՞ն  են ուղղանկյան մյուս կողմերի երկարությունները:

Լուծում

P = 10 — (2 × ¾) = 8 ½

8 ½ : 2 = 17/2 : 2 = 17/4 = 4 ¼

Երկարությունը 4 ¼ , 4 ¼ 

Լայնությունը ¾, ¾ 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s