Մայրենի

Ինքնաստուգում

1.Առանձին խմբերով ներկայացրու գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի: 

Գոյական — գարուն, արև, ծաղիկ,  ժամացույց, երեխա, նավաստի․
Ածական —  խիզախ, բարի, երկար, հրաշալի, մաքուր․

2. Տրված բառերից կազմիր գոյականներ՝ իշխել, ճեղքել, գործել, շքեղ, ուսուցանել, դեղին, բժշկել, հյուսել:
Իշխան, ճեղք, գործ, շուք, ուսում, դեղ, բժիշկ, հյուս։

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրու՝ գլուխ, թվական, երկիր, սենյակ, հարևան, ծառ, տեր, ժապավեն, մարդ, կին։
Գլուխներ, թվականներ, երկրներ, սենյակներ, հարևաններ, ծառեր, տերեր, ժապավեններ, մարդիկ, կանայք։

4.Տրված բառերը բաժանիր բաղադրիչների. յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության՝ բարեկամ, գրավոր, ծով, լուսամուտ, անպետք, հողոտ,գնորդ, ամառ։
Բարեկամ  (բարդ բառ) —  բարի + կամ
Գրավոր (պարզ ածանցավոր) — գիր + ավոր (վերջածանց)
Ծով (պարզ բառ) — ծով (չի բաժանվում)
Լուսամուտ (բարդ բառ)  — լույս + ա + մուտ
Անպետք(պարզ բառ) — ան + պետք
Հողոտ(պարզ ածանցավոր) — հող + ոտ
Գնորդ(պարզ ածանցավոր) — գ(ը)+նորդ
Ամառ(պարզ բառ) — ա+մառ 

5. Տրված բառերը դարձրու նախածանցավոր կամ վերջածանցավոր ՝ կաթ, խորհուրդ, գետ, հեռու, քար, ամպ:
Կաթնասուն, հորհրդավոր, տգետ, հեռավոր, քարոտ, անամպ։

6. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություններ ստացիր։ Ո՞ւմ ո՞վ ինչպիսի՞ն Է։ Ի՞նչը ինչպե՞ս ի՞նչ Էր լինում։ Ինչի՞ ի՞նչը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։ Ո՞վ ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։ 

Վարդուհու շունը չարաճճի էր։
Կրակը բոսկլտալով վառվում էր։
Ծառի ճուղը կացնով կտրվեց։
Գայանեն գնաց դպրոց կրթվելու։

Կարդա Լեզվաբանական ամսագրի վերջին համարը, առանձնացրու քեզ դուր եկած նյութը, ինքդ նյութեր առաջարկիր ամսագրի համար։

Ինձ դուր եկավ <<Ճիշտ խոսենք>> համարը։
Իմ առաջարկած նյութը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s