Մայրենի

Եղեգնուհի

  1. Բառարանի օգնությամբ բացատրիր եղեգնուտ, աներևույթ, անմատչելի բառերը։

Եղեգնուտ-Եղեգով պատված տեղ

Աներևույթ-աչքի տեսողությանը անմատչելի

Անմատչելի-Որին չի կարելի տիրել

  1. Պարզ նախադասություններով ներկայացրու 1-ին հատվածում նկարագրված դեպքերի հաջորդականությունը։
    ա) Մի թագավոր էր ապրում աշխարհում։

բ) Որոշեց որդուն ամուսնացնել։

գ) Որդին ուզում էր առանց ծնողների աղջիկ։

դ) Թագավորը գնաց այդպիսի աղջիկ գտնելու։

ե) Թագավորը հադիպեց մի ծերունու։

զ) Թագավորը գտավ Եղեգնուհուն։

է) Թագավորը Եղեգնուհուն շորեր ուղարկեց։

  1.  Վերնագրիր  հատվածը։

ՏԱՐՈՐԻՆԱԿ ՀԱՐՍՆԱՑՈՒՆ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s