Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

1)Բեռնատար մեքենան մեկ ուղերթով կարող է տեղափոխել պա­
հեստում եղած ալյուրի 2 %-ը։ Քանի՞ ուղերթ պիտի կատարի այդ
մեքենան՝ ամբողջ ալյուրը տեղափոխելու համար։
100:2=50 ուղերթ
 
2)Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։
150:100×80=150:25×20=120
100:100×20=20
100+20=120
120=120
3)Կատարե՛ք բաժանում.
ա)4.1/2:1/100=9/2×100/1=900/2=450
բ)23.1/5:11.1/5=116/5×5/56=560/280=2.1/14
գ)1:1/4=1/1×4/1=4/1=4
դ)162.3/50:12.3/5==8103/50×63/5=510289/250=2401.39/250
ե)3.3/10:3/50=33/10×50/3=1650/30=55
զ)1.1/4:25=5/4×1/25=5/100=1/20
ե)9.2/7:65/7=65/7×7/65=455/455=1
ը)3.11/36:1.5/63=119/36×6/11=714/396=1.318/396=1.53/66
 
4)Ուղղանկյան լայնությունը 20 սմ է, որը նրա երկարության 1/3—­ն է։
Գտե՛ք ուղղանկյան մակերեսը։
Լուծում
1)20×3=60
2)20×60=1200սմ քառակուսի
Պատ․1200սմ քառակուսի
 
Լրացուցիչ(տանը)
5)Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի 18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։
400:100×54=216
Advertisements


400:100×18=72
216:72=3.10/72=3.5/36 անգամ
300:100×54=162
300:100×18=54
162:54=3 անգամ
 
Պատ․ 3.5/36 անգամ մեծ, եթե լինի 300 կլինի 3 անգամ
 
6)AB հատվածի երկարության քանի՞ տոկոսն է AC հատվածի երկա­
րությունը
 
ա) 100:2=50%—ով
բ)100:4=25%—ով
գ)100:5=20%—ով
 
7)Գտե՛ք 60 թվի բոլոր բաժանարարները։
60-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60
 
8)Երեք գումարելիների գումարը հավասար է 20127­ի:Գումարելիներից մեկը ամենամեծ քառանիշ թիվն է, մեկըամենափոքր վեցա­նիշ թվի և ամենամեծ հնգանիշ թվի տարբերությունը: Գտե՛ք երրորդ գումարելին: Լուծում 1)100000-99999=1 (2-րդ թիվ) 2)9999+1=10000 (1-ին+2-րդ թիվ) 3)20127-10000=10127 (3-րդ թիվ)   Պատ․ 10127     9)*Շունը հետապնդում է նապաստակին, որը նրանից 150 ոտնա- չափ հեռու է գտնվում։ Շունը 9 ոտնաչափ երկարությամբ ցատկ է կատարում ամեն անգամ, երբ նապաստակը ցատկում է 7 ոտնա- չափ։ Քանի՞ ցատկ պիտի անի շունը նապաստակին հասնելու համար։
9-7=2
150:2=75 ցատկ
Պատ․75 ցատկ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s