Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

Խնդիր 1: Դասարանում աղջիկների քանակը 24-ով ավելի է, քան տղաների քանակը: Գտնել դասարանի աշակերտների քանակը, եթե հայտնի է, որ դասարանում աղջիկները երեք անգամ ավելի շատ են տղաներից:8

12տղա 36 աղջիկ

Աշակերտների քանակը 48