Մայրենի 6րդ․

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը իր որդու ուսուցչին

  • Կլրացնես բլոգիդ «Մայրենի 6» բաժնի պակաս, թերի աշխատանքները:

Մայրենի 6րդ․

Մենք պատասխանատու ենք բոլոր նրանց համար ում ընտելացրել ենք․․․

Սիրելի ուսուցիչ, շնորհակալ եմ Ձեզ Ձեր բարդ և անտրտունջ աշխատանքի ( կրթելու, սովորեցնելու) համար։

Շարունակել կարդալ “Մենք պատասխանատու ենք բոլոր նրանց համար ում ընտելացրել ենք․․․”
Հորինում եմ ես

Կրկնենք Անցածը

4)Եթե 8 միանման ավտոբուսներից յուրաքանչյուրում ավելացվի 16 
տեղ, ապա բոլոր ավտոբուսներում կտեղավորվի 496 մարդ: Քանի՞ տեղ կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:
1) 16 x 8 = 128
2) 496 — 128 = 368
3) 368 : 8 = 46
4) 46 + 16 = 62
Պատ՝․ 62

5)Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.

ա) Երկու կանոնավոր կոտորակների գումարը կանոնավոր կոտորակ է։ Ոչ բոլորը։

բ) Անկանոն կոտորակի և կանոնավոր կոտորակի տարբերությունը կանոնավոր կոտորակ է։ Ճիշտ չէ։

գ) Երկու կանոնավոր կոտորակների արտադրյալը կանոնավոր կոտորակ է։Ճիշտ է։

դ) Կանոնավոր կոտորակի և անկանոն կոտորակի արտադրյալը 

կանոնավոր կոտորակ է։ Ճիշտ է։