Հորինում եմ ես

Մաթեմատիկա

4) Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27| = 31 + 27 = 58

բ) |44| : |– 4| = 44 : 4 = 11

գ) |– 3| – |– 1| = 3 — 1 = 2

դ) |15| · |– 12| = 15 x 12 = 180

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60 = -26
գ) (–18 + 6) – 30 = -42
բ) (–33 –21) + 11 = — 43
դ) (16 – 33) – 54 = — 71

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ) = +5 x (3 -2) = 5
գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ) = -7 (-4 +3) = +7
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ) = -2 (+4 -3) = -2
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 ) = -6 (-5 +4) = +6

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s