ԱՐևՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԺԱՄ

Դասի թեման — Նախաճաշին անհրաժեշտութիւնը,  Տրամաբանական խաղեր
Պատասխանատուներ — Նառա Նիկողոսյան,Հուրի Աթթաարեան(յան), Մարինե Ամիրջանյան
Նպատակ — սովորել արևմտահայերեն

ԱՐԻ ԿԱՐԴԱՆՔ

Այսօր այցելեցի Keerk & Co գրադարան, որտեղ ընթերցեցինք <<ՄԻՆՉ ՄԱԶԵՐՍ Կ‘ԵՐԿՆՆԱՅՆ>> պատմությունը, մանրամասն՝ Հուրի Աթթարյանի բլոգում։ 

Շարունակել կարդալ ԱՐԻ ԿԱՐԴԱՆՔ

Ձմեռն է անց

Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ: