Բջջի կառուցվածքը

1.Որո՞նք են բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերը։

Բջիջը ունի երեք հիմնական մաս` բջջաթաղանթը, ցիտոպլազմայը և կորիզը:

2. Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։

Բջջաթաղանթը պաշտպանում է բջջին հեռացնելով ավելորդ նյութեր, որոնք ներթափփանցել էին:

3. Որտե՞ղ է գտնվում բջջահյութը, եւ ի՞նչ է այն պարունակում։

Բջջահյութը գտնվում է բուսական բջջների խոռոչներում: Այն պարունակում է ջրի մեջ լուծված շաքար և բազմաթիվ այլ նյութեր:

4. Ի՞նչ գույնի պլաստիդներ կան բուսական բջջում։

Բուսական բջջում կան կանաչ գույնի պլաստիդներ, որը տերևներին տալիս է իրենց կանաչ:

Ձայնի ընկալում: Լսողության հիգիենա

  1. Ի՞նչ կառուցվածք ունի մարդու ականջը:
    Մարդու ականջը բացառիկ զգայություն ունեցող բարդ լսողական օրգան է:
  2. Ինչպե՞ս է աղմուկն ազդում մարդու օրգանիզմի վրա:
    Աղմուկի պատճատժռով մարդը կարող է շուտ հոգնել, գլխացավ ունենալ, վատ լսել և վատ քնել։
  3. Ինչպե՞ս են պայքարում աղմուկի դեմ:
    Աղմուկի դեմ պայքարում են տարբեր միջոցներով, օրինակ՝ գործարանային աղմկոտ արտադրամասերում աշխատող բանվորները և հրետանավորները օգտագործում են հատուկ ականջակալներ։ Աղմուկը զգալի չափով նվազեցնում են նաև կանաչ տնկիները։ Շենքերի պատերը ծածկում են ձայնակլանիչ նյութերով, օգտագործում են հերմետիկ պատուհաններ, սենյակների հատակը ծածկում են գորգերով։

Չրերի օգտակարությունները

Չրերն առողջարար են, քանի որ դրանցում բոլոր սննդարար տարրերն ավելի կենտրոնացված են, էներգետիկ արժեքը 6-10 անգամ բարձր է՝ կախված չրի տեսակից: Հրաշալի կերպով տաքացնում են օրգանիզմը և հավելյալ էներգիա հաղորդում: Էներգիան այսպիսով անմիջապես լցվում է արյուն, այդ իսկ պատճառով դրանք հատկապես ֆիզիկական ծանր վարժություններից հետո խորհուրդ են տրվում մարզիկներին: Տարբեր երկրներում ամենահաճախ օգտագործվող չրերն են՝ թզի չիրը, սալորաչիրը, խնձորի, տանձի, ծիրանի, խաղողի (չամիչ), արքայախնձորի չիրը, խուրման, և այլն:

Բնագիտություն․ Լույսի աղբյուրներ, լույսի ուղղագիծ տարածումը

Շարունակել կարդալ Բնագիտություն․ Լույսի աղբյուրներ, լույսի ուղղագիծ տարածումը

Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում (Բնագիտություն)

Բնագիտություն առարկան ես շատ սիրեցի, որովհետև ինչքան ավելի շատ ենք առաջ գնում, ես այնքան շատ եմ համոզվում, որ բնագիտություն առարկան ինձ վաղ թե ուշ պատք է գալու։
Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է: Այն բաղկացած է կենդանի և անկենդան բաղա­դրիչներից: Բույսերը և բոլոր կենդանի օրգանիզմնե­րը՝ ներառյալ մարդը, կենդանի բնության մարմիններ են: Արեգակը, մոլորակները, աստղերը, քարը, գրիչը, քանոնը և այլն անկենդան բնության մարմիններ են։

Հղումները՝ Մանե Օհանջանյանի բլոգից։
Նոյեմբերի 7 — 11
Նոյեմբերի 14 — 18
Նոյեմբերի 21-25
Նոյեմբերի 28- դեկտեմբերի 2
Դեկտեմբերի 5-9 աշխատանքներ
Դեկտեմբերի 12 — 16

Մեխանիկական շարժում

1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:

Այն արագությունը, որով մի մարմին տեղաշարժվում է։

2. Բերել բնության մեջ հանդիպող մեխանիկական  հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժման օրինակներ։

Հավասարաչափ են․ գետի հոսանքի արագությունը հարթ տարածության։

Անհավասարաչափ են․ ցանկացած մարմնի անկումը (օրինակ՝ տերևի անկումը ծառից)։

3. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը, որ բանաձևով է այն հաշվարկվում:

Արագությունը ցույց է տալիս թե ինչքան տարածություն է շարժվող մարմինը անցնում ինչ-որ ժամանակահատվածում։ Այն հաշվարկվում է V=s/t բանաձևով, որտեղ V-ն արագությունն է, s-ն՝ ճանապարհը և t-ն՝ ժամանակ։

4. Ո՞րն է արագության չափման միավորը:

Ամենատարածված չափման միավորներն են՝ կմ/ժ, մ/վ։

Բնագիտություն

1. Ինչպե՞ս են պարզում մարմինների էլէկտրականացված լինելը:

Մարմինների էլեկտրականացված լինելը պարզում են էլեկտրացույցի միջոցով:


2. Ե՞րբ է մարմինը համարվում էլեկտրականացված:

Այն մարմինը, որը շփելուց հետո ձգում է այլ մարմիններ, էլեկտրականացած է, այսինքն՝ նրան հաղորդված է էլեկտրական լիցք:


3. Ո՞ր էլեկտրական լիցքերն են անվանում դրական, և որո՞նք՝ բացասական:

Ընդունված է մետաքսով շփելիս ապակու վրա առաջացած լիցքն անվանել դրական (+), բրդով շփելիս էբոնիտի վրա առաջացած լիցքը` բացասական (–):


4. Տեսանյութ պատրաստիր և կատարիր փորձ մարմինների էլեկտրականացման մասին:

Փորձ 1
Փորձ 2

«Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոն

Ֆիլմը բնության ախտոտման մասին է։Երբ որ բնությունը աղտոտում են, և կառուցում գործարաններ,դրանով միայն մարդկանց և իրենց են օգուտ տալիս, իսկ բուսյերին դրանով վնաս են տալիս։Դրա հետևանքով բնական աղետները շատանում են՝ հրդեհը, անձրևը․․․։ Բույսերը շնչում են մարդկանցից արտաշնչված ածխաթթու գազը և արտադրում թթվածին, իսկ գործարաններ կառուցելով և բնությունը աղտոտելուվ՝ առաջին հերթին մեզ ենք վնաս տալիս, իսկ հետո բույսերին, և կենդանիներին։Ֆիլմի հղումը։