ԶԱՏԻԿ

Զատիկ զատիկ իմ զատիկ

Քո անունով զատիկ տոնն է

Մեր հայկական տոներից է

Մեր ծիսական զարթհոնքից է

Զատիկ~ Զատիկ իմ պտպտիկ զատիկ

Օ~Օ Զատիկը կարդում է իմ գրած բանաստեղծությունն

Մանե Օհանջանյան