Posted in Համեղ խոհանոց

Նոր հմտություն

Առցանց ուսուցման ընթացքում սովորեցի մոնտաժել։ Պատրաստում է տատիկը, նկարահանում և մոնտաժում՝ թոռնիկը,խանգարում կամ համեղացնում են հայրիկն ու եղբայրը։