Համեղ խոհանոց · Բարբառ

Պուտ

Ղարաբաղում պռազնիկ օրերեն լոխչին ստոլին երա պարտադիր պիտի ինի Պուտը և հալվան։ Պուտը ղարաբաղցիների սիրած ոտելիքնա։ Մեհենգ մունք կսարքինք Պուտ։
Տրա հետին մեզ պետքա՝
Փոխինձ, և Բաքմազ (դոշաբ)․
Փոխնձը սարքումն ցորենան։ Աղանձ ենք անում և ըրկանքավը աղումնք, ու տառնումա ալուր։
Մեհենգ սկսինք սարքելը։

Բարբառից — Արևելահայերեն

Մեհենգ — հիմա,
Տրա հետին — դրա համար,
Աղանձ — բովել,
Ըրկանքավը — երկանք