Posted in Հայրենագետիկ - Բնագետիկ TV, Հայրենագիտություն, Հորինում եմ ես, Ճամփորդություն, Բնագիտություն

Երևանի պատմությունը՝ Շենգավիթ հնավայրից

Երևանի պատմությունը՝ Շենգավիթ հնավայրից
Շարունակել կարդալ “Երևանի պատմությունը՝ Շենգավիթ հնավայրից”