Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

4) Ստուգե՛ք, որ ամբողջ թվերի հետևյալ եռյակների համար ճիշտ է բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ.

ա) –5, –6, –11
(-5) x (-6) x (-11) = -330
գ) +2, –10, +7,
(+2) x (-10) x (+7) = -140
ե) +8, 0,
0

Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա տանը

1) Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։Ճիշտ է

2) Քանի՞ մետր է միատեսակ գործվածքի երկու կտորներից յուրաքանչյուրի երկարությունը, եթե առաջին կտորը, որում երկրորդից 16 մ-ով ավելի գործվածք կա, արժե 168000 դրամ, իսկ երկրորդը՝ 120000 դրամ։

Լուծում

  1. 168000 — 120000 = 48000
  2. 48000 : 16 = 3000
  3. 120000 : 3000 = 40
  4. 40 + 16 = 56
    Պատասխան՝ 56 և 40
Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

1) 12 մ երկարություն, 10 մ լայնություն և 5 մ բարձրություն ունեցող մարագը 3/4-ով լցրել են փայտով։ Քանի՞ անգամ են գնացել` փայտ բերելու, եթե ամեն անգամ փայտը բերվել է 2 բեռնատարներով` յուրաքանչյուրում 15 մ3 փայտ։
V = 12 x 10 x 5 =600մ3
600 x 3/4 = 450մ3
15մ3 x 2 = 30մ3
450մ3 : 30մ3 = 15
Պատ՝ 15 անգամ։

2) Տուփում կա 6 կարմիր և 4 սպիտակ գնդիկ: Նրանցից վերցնում են պատահական մեկը: Ինչքա՞ն է հավանականությունը, որ այն կարմիր կլինի:
6 անգամ։

Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա

1)Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։
2 x 2 — 6 + 3 = 1
2 x 10 — 6 + 3 = 17
2 x 5 — 6 + 3 = 7
2 x 6 — 6 + 3 = 9
2 x 1 — 6 + 3 = -1
2 x 0 — 6 + 3 = -3
2) Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180%-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։
Երկարություն — 54մետր։
Լայնություն — 18մետր։
V = 30 x 54 x 18 = 291 60 խոր․մետր։

Մաթեմատիկա 6

Առաջադրանքներ դասարանում

1) Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+7) + (+2) = +9

գ) (+10) + (+15) = +25

ե) (–17) + (–12) = -29

բ) (–18) + (–3) = -21 

դ) (–21) + (–4) = -25

զ) (–29) + (–41) = — 70

2) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –10, +7 եւ –3, 
(-10) + (+7) + (-3) = -6
գ) +7, +3 եւ –4, 
(+7) + (+3) + (-4) = +6
ե) +23, –40 եւ +6,
(+23) + (-40) + (+6) = -11
բ) –18, +11 եւ –10, 
(-18) + (+11) + (-10) = +19
դ) +18, –27 եւ –5, 
(+18) + (-27) + (-5) = -14
զ) –29, +40 եւ +30
(-29) + (+40) + (+30) = +41

Մաթեմատիկա 6

Բացասական թվեր

1) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.
ա) –3, –9 եւ –5,
(-3) + (-9) + (-5) = -17
գ) –11, –7 եւ –12,
(-11) + (-7) + (- 12) = -30
ե) –21, –3 եւ –18,
(-21) + (-3) + (-18) = — 42
բ) –1, –20 եւ –8,
(-1) + (-20) + (-8) = -29
դ) –6, –9 եւ –10,
(-6) + (-9) + (-10) = — 25
զ) –4, –15 եւ –25,
(-4) + (-15) + (-25) = — 44
2) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.
ա) –30 = (-20) + (-10)
բ) –25 = (-12) + (-13)
գ) –62 = (-30) + (-32)
դ) –50 = (-30) + (-20)
ե) –38 = (-32) + (-6)