Մաթեմատիկա

Գարնանային արձակուրդների առաջադրանքների փաթեթ

 1. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝  դրա 5/6-մասը:  Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագուններում:
  Լուծում
  1, 36 x ⅚ = 30
  2, 36 + 30 = 66
  Պատ․՝66ուղևոր
Շարունակել կարդալ “Գարնանային արձակուրդների առաջադրանքների փաթեթ”
Մաթեմատիկա

Խառը թվերի համեմատում

 1. Համեմատե՛ք խառը թվերը
  • 1 ամբողջ 97/100 և 1 ամբողջ ⅔
   1ամբողջ  97/100 < 1 ամբողջ  2/3
  • 3 ամբողջ 1/10 և 2 ամբողջ 9/10
   3 ամբողջ  1/10 < 2 ամբողջ  9/10
  • 20 ամբողջ 5/8 և 21 ամբողջ 1/100
  • 20ամբողջ  5/8 < 21ամբողջ  1/100
  • 2 ամբողջ 2/5 և 2 ամբողջ ¾
   2ամբողջ  2/5 < 2ամբողջ  ¾
  • 4 ամբողջ 6/4 և 4 ամբողջ 5/7
   4ամբողջ  6/4 > 4ամբողջ  5/7
  • 120 ամբողջ 1/3 և 121 ամբողջ 1/9
   120 ամբողջ 1/3 < 121 ամբողջ 1/9
Շարունակել կարդալ “Խառը թվերի համեմատում”
Մաթեմատիկա

Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար

 1. Ստուգե՛ք տեղափոխական օրենքը կոտորակների բազմապատկման համար՝ որպես օրինակ վերցնելով կոտորակների հետևյալ զույգերը.

Օր. ½ և ¾

½ x ¾ = 1 x3 /2 x 4=3/8

¾ x ½ = 3x 1 / 4 x 2 =  3/8

3/8 = 3/8

Շարունակել կարդալ “Թվաբանական օրենքները կոտորակների բազմապատկման համար”
Մաթեմատիկա

Կոտորակների բաժանում

 1. Կատարե՛ք կոտորակների բաժանում.
  • 3/8 : 7/4 = 3 x 4 / 8 x 7 = 3 x 2 / 4 x 7 = 6/28
  • 20/3 : 13/36 = 20 x 36 / 3 x 13 = 20 x 12 / 13 = 240/13
  • 9/35 : 3/7 = 9 x 7 / 35 x 3 = ⅗ 
  • 121/63 : 11/9 = 121 x 9 / 63 x 11 = 11/7 
 2. Կատարե՛ք բաժանում.
  • 5/21 : 15/7 = 5 x 7 / 21 x 15 = 3/3 = 1 
  • 18/25 : 6/75 = 18 x 75 / 25 x 6 = 3 x 3 = 9
  • 56/69 : 8/23 = 56 x 23 / 69 x 8 = 7/3
  • 11/72 : 5/24 = 11 x 24 / 72 x 5 = 11/3 x 5 = 11/15
Շարունակել կարդալ “Կոտորակների բաժանում”