Մաթեմատիկա

 Կոտորակների կրճատում և գումարում

Կրճատեք կոտորակները(Կոտորակը կրճատելու համար անհրաժեշտ է կոտորակի համարիչն ու հայտարաը բաժանել նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի վրա):

Շարունակել կարդալ ” Կոտորակների կրճատում և գումարում”
Մաթեմատիկա

Կոտորակների գումարում

Կատարել գումարում
1/3+5/3= 6/3
2/5+6/5= 8/5
9/13+8/13= 17/13
13/15+2/15= 15/15
1/2+7/2+9/2= 17/12
3/4+14/4+6/4= 23/4
9/15+8/15+12/15= 3/2
1/2+1/2+1/2= 17/5
1/5+7/5+9/5= 10/13
4/13+5/13+1/13
1/9+3/9+5/9= 9/9

Շարունակել կարդալ “Կոտորակների գումարում”
Մաթեմատիկա

Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունը և նրանց հավասարության պայմանը

 1. Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․
 • 20/40 և ⅚  հավասար չեն
  Բաժանել ենք 20- ի։
 • 96 / 182 և ½ հավասար են
  ½ = ½
  Բաժանել ենք 96 — ի։
 • 4/3 և 12/36 հավասար չեն
  Բաժանել ենք 12 — ի։
 • 21/10 և   105/50 հավասար են
  Բաժանել ենք 5- ի։
Շարունակել կարդալ “Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունը և նրանց հավասարության պայմանը”
Մաթեմատիկա

Բաժինների գումարումը. Սովորական կոտորակներ

Բաժինների գումարումը։ Սովորական կոտորակներ

Բաժինը ամբողջիմեկմասնէ՝ ամբողջըբաժանվածէմիքանիհավասարմասերիևվերցվածէմեկը:

Բաժինների գումարումը

12+ 12= 1+12= 22=2:2=1

13+ 13+13= 1+1+13= 33=3:3=1

13+ 13= 1+13= 23

14+ 14+14=  34

Շարունակել կարդալ “Բաժինների գումարումը. Սովորական կոտորակներ”
Մաթեմատիկա

Վերհիշում ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ թեման:

1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա

բաժանարարները

102
102 = 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102

124
124  = 1, 2, 4, 31, 62, 124

327
327 = 1, 3, 109, 327

Շարունակել կարդալ “Վերհիշում ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ թեման:”
Մաթեմատիկա

Աշխատում ենք ինքնուրույն:

56*4 թվի *-ի փոխարեն  գրիր ամենամեծ թվանշանն այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի

•       3-ի — 5694

•       4-ի — 5684

•       8-ի — 5664

•       9-ի — 5634

Շարունակել կարդալ “Աշխատում ենք ինքնուրույն:”
Մաթեմատիկա

Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով

 1. Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտե՛ք նրա բոլոր բաժանարարները.
 • 102 = 2 x 3 x 17
 • 124 2 x 2 x 31
 • 327 = 3 x 109
 • 400 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 5
Շարունակել կարդալ “Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով”
Մաթեմատիկա

Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

 1. Գտե՛ք հետյալ թվերի բոլոր պարզ բաժանարարները

12
12|2                 
  6|2
  3|3
  1|
12 = 2 x 2 x 3

20

            20|2
            10|2
              5|5
              1|
            20 = 2 x 2 x 5

 • 120
  120|2
    60|2
    30|2
    15|3
      5|5
      1|
  120 = 2 x 2 x 2 x 3 x 5

139
139| 139

1|

Շարունակել կարդալ “Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների”
Մաթեմատիկա · Նախագիծ

1-ին ուս. շրջանի ամփոփում 

Առաջադրանքների բաժնի (рубрика) հղումը-  Մաթեմատիկա

Քանի՞ հատ ֆլեշմոբի է մասնակցել առաջին ուսումնական շրջանում (ընդհանուր եղել է 3 հատ՝ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր)-  3 հատ ֆլեշմոբի եմ մասնակցել։

Շարունակել կարդալ “1-ին ուս. շրջանի ամփոփում “
Մաթեմատիկա

Ամենամեծ ընդանուր բաժանարար

Առաջադրանքները՝ Սմբատ Պետրոսյանի բլոգում։
Գծագրությունը՝ GeoGebra ծրագրով։

 1. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.
 • 14 և 58
  14 = 1,2,7,14,
  58 = 1,2,14, 19, 29,
  Ընդանոր բժ․ — 1,2,14
 • 12 և 32
  12 = 1, 2, 3, 4, 6, 12
  32 = 1, 2, 4, 8, 16, 32
  Ընդանոր բժ․ — 1,2,4
 • 17 և 25
  17 = 1, 17,
  25 = 1, 5, 25
  Ընդանոր բժ․ — 1
 1. Գտե՛ք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.
 • 55 և 33
  55 = 1, 5, 11, 55
  33 = 1, 3, 11, 33
  Ամանամեծ ընդանուր բժ․ — 11
 • 64 և 42
  64 = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
  42 = 1, 2, 3, 6, 7, 21, 42
  Ամանամեծ ընդանուր բժ․ — 2
 • 27 և 45
  27 = 1, 3, 9, 27
  45 = 1, 3, 5, 9, 15, 45
  Ամանամեծ ընդանուր բժ․ — 9
 1. Ընտրե՛ք այն երկու թվերը, որոնց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է.
 • 110, 16, 25
  110, 16
 • 35, 49, 55
  49, 55
 • 32, 81, 108
  32, 81
 1. Հարթության վրա տարված են երկու ուղիղներ: Քանի՞ հատման կետ կարող են նրանք ունենալ: Իսկ քանի՞ հատման կետ կարող է լինել, եթե տարված լինեն իրար հատող երեք ուղիղներ:
Շարունակել կարդալ “Ամենամեծ ընդանուր բաժանարար”
Մաթեմատիկա

Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 4-ի, 9-ի

 1. 83, 12, 65, 129, 1025, 8372, 6534, 5355, 893, 91917, 65382, 56574, 63, 25, 567, 828, 15, 32, 100, 14, 124, 266, 348, 5000, 301 թվերից սյունակաձև առանձանցրեք նրանք, որոնք բաժանվում են կամ 3-ի, կամ 9-ի, կամ 4-ի, կամ ոչ մեկին:
  3 — 12, 129, 6534, 56574, 567, 828, 15, 348:
  9 — 91917, 567:
  4 — 12, 8372, 65, 32, 100, 124, 348, 5000:
  Ոչ մեկի — 83, 65, 1025, 893, 25, 14, 301, 266:

 2. Կբաժանվի՞ արդյոք 4-ի այն թիվը, որը բաժանվում է 8-ի:
  Ոչ բոլորը։
 3. Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք 152*4 գրառման մեջ աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում ստացված թիվը կբաժանվի՝
Շարունակել կարդալ “Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 4-ի, 9-ի”
Մաթեմատիկա

Ուղղանկյան մակերես

Առաջադրանքները՝ Սմբատ Պետրոսյանի բլոգում։

Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2 է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։
Լուծում՝
1․ 3600 ։ 40 = 90սմ․

2․ P = 2 x (90 + 40) = 2 x 130 = 260սմ․
Պատ․՝ P =260սմ․

Շարունակել կարդալ “Ուղղանկյան մակերես”