Ողջույն

Ես Մանե Օհանջանյանն եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, 6-3 դասարանում: Սիրում եմ զբաղվել Գիրք կարդալով։ Իմ յութուբյան էջը՝ Մանե Օհանջանյան, կարող եք նաև բաժանորդագրվել և հետևել ինձ “Մեր Ալիք“- ում։

Մեկ անհայտով հավասարում

13) 4
14) 9
15) -5
16) -6
17) +3
18) 5
19) 3
20) 4
21) -5
22) -4
23) +18
24) 7
25) 7
26) 6
27) 6
28) 9
29) 2 x= +20
x = 10
30) 7
31) 4z = +8
z = 2

1) 8.(x+3)=48

x+3=48/8=6

x=6-3=3,x=3

3) (z+2).4=60

z+2=60:4

z+2=15

z=15-2=13

z=13

5)3.(a+5)=36

3a+15=36

36-15=21

3a=21

a=21:3

a=7

7) 8.(2x+5)=72

16x+8.5=72

72-40=32

16x=32

x=32:16

x=2

9) (15-4x).15=45

15-4x=45/15=3

15-4x=3

4x=15-3=12

x=12/4=3

x=3

11) 6.(4+3a)=-48

4+3a=-8

-8-4=-12

3a=-12

a=-12:3

a=-4

13)3.(x-5)+8=17

3x-15+8=17

3x=17-8+15=24

3x=24/3=8

14)5(y-2)-9=11

5.y-2.5

5y=11+10+9=30

5y=30:5

y=6

15) 6(a+5)-8a=a

6.a+30-8a=-30

6a-8a-a=-30

-3a=-30

a=10

16) -2z+7(z+3)=4`1

5z=41-21=20

z=20/5

z=4

17) 3(7-b)-5=5b

3.7-3.b-5=5b

21-5=5b+3b

16=8b

b=2

Գորտը։ Ռ․ Ագուտագավա

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի և որձախոտի վրա հակված, քամու տակ հաճելի շրշում են բարձրիկ ուռիները: Իսկ դրանց գլխավերևում` ամառային կապույտ երկինքն է, և այնտեղ շողշողում են, հանց ապակու բեկորներ, ժանյակավոր ամպերը: Եվ այդ ամենի արտացոլանքը լճակում շատ ավելի գեղեցիկ տեսք ունի, քան իրականության մեջ: Լճակում ապրող գորտերը ողջ օրն անձանձիր կռկռում են` կըռ, կըռ: Բայց իրականում գորտերի միջև կատաղի վեճեր են տեղի ունենում: Սխալ կլիներ պնդելը, թե գորտերը խոսում էին միայն Եզովպոսի ժամանակներում: Գորտերից մեկը շաքարեղեգի տերևներից մեկի վրա տեղավորված և իրեն համալսարանական պրոֆեսոր երևակայելով՝ հայտարարեց.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի ջուրը: Այն բանի համար, որ մենք` գորտերս, կարողանանք լողալ: Ինչի՞ համար գոյություն ունեն միջատները: Այն բանի համար, որ մենք կարողանանք նրանցով սնվել:
— Ճիշտ է, ճիշտ է,- գոչում էին լճակում նստած գորտերը: Լճակի ողջ մակերեսը, որում արտացոլվում էին երկինքը, խոտը և ծառերը, համարյա ամբողջովին լցված էր գորտերով, և այդ պատճառով նրանց հավանության բացականչությունները բավական ազդեցիկ էին հնչում:
Այդ պահին զարթնեց ուռենու բնի մոտ քնած օձը, ում արթնացրել էր տաղտկալի կռկռոցը: Գլուխը բարձրացնելով՝ նա նայեց լճակի կողմը և քնատ թուքը կուլ տվեց:
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկիրը: Այն բանի համար, որ նրա վրա աճեն ծառերն ու խոտը: Որպեսզի ստվեր ստեղծեն մեզ համար՝ գորտերիս: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկիրը գոյություն ունի մեզ համար` գորտերիս:
— Ճիշտ է, ճիշտ է:
Երկրորդ անգամ լսելով հավանության բացականչությունները, օձը մտրակի պես պրկվեց: Նա անաղմուկ սողաց դեպի շաքարեղեգը, և սև աչքերը փայփլացնելով՝ սկսեց ուշադիր զննել, թե ինչ է տեղի ունենում լճակում: Շաքարեղեգի տերևի վրա բազմած գորտը, առաջվա պես իր վիթխարի բերանը լայն բաց արած, հռետորություն էր անում.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկինքը: Այն բանի համար, որ նրանից կախված լինի արևը: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկինքը գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, և´ ջուրը, և´ խոտը, և´ ծառերը, և´ միջատները, և´ երկիրը, և´ երկինքը, և´ արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, անհերքելի է այն փաստը, որ ողջ տիեզերքը գոյություն ունի մեզ համար: Բացատրելով ձեզ այդ փաստը՝ ես դրա հետ մեկտեղ՝ կկամենայի շնորհակալ լինել Ամենազորին այն բանի համար, որ տիեզերքը նա ստեղծել է մեզ համար` գորտերիս:
Հայացքը երկինք ուղղելով և մոլեգին աչքերը պտտեցնելով՝ գորտը դարձյալ լայն բաց արեց իր վիթխարի բերանն ու ազդարարեց.
— Թող սուրբ լինի անունը քո, տե´ր…
Չհասցրեց նա ավարտել, երբ դեպի նա սուրաց օձի գլուխը, և պերճախոս գորտը հայտնվեց օձի երախում:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Սարսափելի է, կըռ, կըռ:
Մինչ լճակի ցնցված բնակիչները ճչում էին, օձը հանգիստ կուլ տվեց գորտին և թաքնվեց շաքարեղեգի մացառուտներում: Այդժամ մի այնպիսի իրարանցում սկսվեց, որ դեռևս երկրի երեսին չէր տեսնվել, համենայն դեպս, այն ժամանակվանից, ինչ գոյություն ուներ այս լճակը: Ես ինքս լսեցի, թե ինչպես մի գորտ արտասվաթոր հարցնում էր.
— Ե´վ ջուրը, և´ խոտը, և´ ծառերը, և´ միջատները, և´ երկիրը, և´ երկինքը, և´ արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Իսկ օձն ինչպե՞ս: Օ՞ձն էլ մեզ համար գոյություն ունի:
— Միանգամայն ճիշտ է: Օձն էլ գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս, թե չէ մենք անսահմանորեն կբազմանայինք: Իսկ եթե մենք այդքան բազմանանք, ապա նեղվածք կլիներ լճակում` մեր աշխարհում: Ահա թե ինչու են սողում օձերը, որպեսզի ուտեն մեզ՝ գորտերիս: Պետք է ելնել այն բանից, որ կերված գորտը զոհ է՝ մեծամասնության երջանկության համար մատուցված: Դու լիովին ճիշտ ես: Օձերն էլ գոյություն ունեն մեզ համար` գորտերիս: Ամեն բան աշխարհում, ամենայն ինչ առանց բացառության, գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Թող սուրբ լինի անունը քո, Տե´ր:
Դա իմ լսած պատասխանն էր տարեց մի գորտից:

Բջջի կառուցվածքը

1.Որո՞նք են բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերը։

Բջիջը ունի երեք հիմնական մաս` բջջաթաղանթը, ցիտոպլազմայը և կորիզը:

2. Ի՞նչ նշանակություն ունի բջջաթաղանթը։

Բջջաթաղանթը պաշտպանում է բջջին հեռացնելով ավելորդ նյութեր, որոնք ներթափփանցել էին:

3. Որտե՞ղ է գտնվում բջջահյութը, եւ ի՞նչ է այն պարունակում։

Բջջահյութը գտնվում է բուսական բջջների խոռոչներում: Այն պարունակում է ջրի մեջ լուծված շաքար և բազմաթիվ այլ նյութեր:

4. Ի՞նչ գույնի պլաստիդներ կան բուսական բջջում։

Բուսական բջջում կան կանաչ գույնի պլաստիդներ, որը տերևներին տալիս է իրենց կանաչ:

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x+1/3=5/6

x=5/6-1/3=5/6-2/6=3/6=1/2

բ) 2.3/4-x=5/16

x=11/4-5/16=44/16-5/16=39/16=2.7/16

գ) 2=-1.1/2-x

-1.1/2-2=-3/2-2/1=-3/2-4/2=-7/2

2) Ներկայացրե՛ք –15 թիվը՝

ա) երկու բացասական թվերի տարբերության տեսքով,

-14-(-1)=-15

բ) մեկ բացասական և մեկ դրական թվերի տարբերության

տեսքով,

-13-2=-15

գ) երկու դրական թվերի տարբերության տեսքով։

15-30=-15

3) Եռանկյան պարագիծը 84 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։

7x+9x+12x=84

28x=84

X=3

7×3=21 սմ

9×3=27 սմ

12×3=36 սմ